מה הפירוש של תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא זה:

רבי מאיר בעל הנס

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא? בתשחץ מה הפירוש של תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא? תנא בדור הרביעי, מתלמידיו של רבי עקיבא מילון.

מה הפירוש של תמו, נגמרו בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תמו, נגמרו בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תמו, נגמרו זה:

נשלמו

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תמו, נגמרו? בתשחץ מה הפירוש של תמו, נגמרו? תמו, נגמרו מילון.

מה הפירוש של תירוץ המשמש להצדיק משהו בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תירוץ המשמש להצדיק משהו בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תירוץ המשמש להצדיק משהו זה:

תואנה

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תירוץ המשמש להצדיק משהו? בתשחץ מה הפירוש של תירוץ המשמש להצדיק משהו? תירוץ המשמש להצדיק משהו מילון.

מה הפירוש של תחנת טיפול לאם ולילד בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תחנת טיפול לאם ולילד בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תחנת טיפול לאם ולילד זה:

טפת חלב

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תחנת טיפול לאם ולילד? בתשחץ מה הפירוש של תחנת טיפול לאם ולילד? תחנת טיפול לאם ולילד מילון.

מה הפירוש של תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות זה:

כתר

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות? בתשחץ מה הפירוש של תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות? תחליף מלאכותי המשמש להגנה על שיניים פגועות מילון.

מה הפירוש של תזוזה, אי יציבות בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תזוזה, אי יציבות בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תזוזה, אי יציבות זה:

מנוד, תנודה תנועה

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תזוזה, אי יציבות? בתשחץ מה הפירוש של תזוזה, אי יציבות? תזוזה, אי יציבות מילון.

מה הפירוש של תופס ואוחז בכוח בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תופס ואוחז בכוח בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תופס ואוחז בכוח זה:

לופת

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תופס ואוחז בכוח? בתשחץ מה הפירוש של תופס ואוחז בכוח? תופס ואוחז בכוח מילון.

מה הפירוש של תוספת שם לאדם שנפטר בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תוספת שם לאדם שנפטר בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תוספת שם לאדם שנפטר זה:

זכרונו לברכה עליו השלום

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תוספת שם לאדם שנפטר? בתשחץ מה הפירוש של תוספת שם לאדם שנפטר? תוספת שם לאדם שנפטר מילון.

מה הפירוש של תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר זה:

צאר

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר? בתשחץ מה הפירוש של תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר? תואר של שליטי רוסיה מהמאה ה-16 ועד מהפכת פברואר מילון.

מה הפירוש של תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות) בתשחץ או תשבץ?

הפעם נתיחס לשאלה מה הפירוש של תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות) בתשחץ או תשבץ?.
זוהי הגדרה שנתקלים בה רבות בתשחץ/תשבץ אך בעזרתנו תוכלו לסיים גם את התשחץ הזה!

אנחנו מקווים שעזרנו לכם לפתור את התשחץ, על כל שאלה, בקשה או כל דבר אחר צרו איתנו קשר או רשמו תגובה ואנו נעשה הכל כדי לעזור!

בתשחץ תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות) זה:

ר"מ

תשובה זאת מתאימה גם לשאלות הבאות: מה זה תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות)? בתשחץ מה הפירוש של תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות)? תואר לרב מלמד בישיבה (ראשי תיבות) מילון.